Smockadoll förlag

Smockadoll ger ut poesi. Mestadels översatt poesi. Och prosa ibland.

Första vågen nyheter 2024

Tredje vågen nyheter 2023

Andra vågen nyheter 2023

Första vågen nyheter 2023

Fjärde vågen nyheter 2022

Tredje vågen nyheter 2022

Andra vågen nyheter 2022

Första vågen nyheter 2022